Flash Sale! Uzyskaj 15% dodatkowej zniżki. Użyj kodu: DECO15

Regulamin

Umowa zakupu / Zawarcie umowy

Umowa zakupu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez nas pełnej kwoty za złożone przez Państwa zamówienie.

Ceny

Wszystkie ceny obejmują VAT, transport oraz koszty celne, jeśli takowe występują. W przypadku dostaw poza Unię Europejską ewentualne dodatkowe koszty transportu będą podane w kasie przed zatwierdzeniem zamówienia. Carpet Avenue zastrzega sobie prawo do zmiany cen ze względu na wahania kursów walut i błędy cenowe oraz zmiany na światowym rynku dywanów.

Dostawa

Wysyłki realizujemy przy współpracy z UPS i DHL.

Zamówienia są dostarczane w przeciągu ok. 2-5 dni roboczych i doręczane dowolnego dnia w godzinach 09.00-17.00.

Jedna opcja wysyłki w obrębie UE jest darmowa. Dodatkowe opcje wysyłki są wyświetlane przy kasie, gdzie mogą Państwo wybrać najbardziej dogodną alternatywę.

Skrytki pocztowe

Nie mamy możliwości realizowania dostaw do skrytek pocztowych

Prawo do zwrotu (30 dni)

Aby zapewnić Państwu pełne zadowolenie z zamówienia, oferujemy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Uprawnia ona Państwa do dokonania zwrotu dywanu(ów) w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia zamówienia i odzyskania pieniędzy. Zwrot kwoty będzie dokonany przy zastosowaniu tej samej metody jak przy otrzymanej przez nas płatności. Aby odzyskać pełną kwotę, dywan powinien zostać zwrócony w takim stanie, w jakim Państwo go otrzymali i nie nosić śladów użytkowania. Aby uniknąć uszkodzeń, które mogą pojawić się podczas transportu, prosimy o zapakowanie dywanu w taki sam sposób, w jaki został Państwu dostarczony.

Zwroty

Jeśli chcieliby Państwo dokonać zwrotu, prosimy o skontaktowanie się z działem obsługi klienta, aby uzyskać dalsze instrukcje i pomoc. Odpowiedzialność za odesłanie dywanu do naszego magazynu w nieuszkodzonym stanie leży po Państwa stronie.

Po tym, jak dywan zostanie dostarczony do naszego magazynu i poddany kontroli, zwrócimy kwotę na tę samą kartę kredytową lub na to samo konto bankowe, którego użyto do dokonania pierwotnej płatności.

Jeśli dywan zwrócono bez wymaganej etykiety zwrotnej wydanej przez Carpet Avenue, klient będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów, jak np. koszty transportu, opłaty importowe itd.

Jeśli zwrócony dywan nie jest w takim samym stanie, w jakim został pierwotnie dostarczony, zwrot nie zostanie uznany. Klient otrzyma stosowne powiadomienie z prośbą o zadecydowanie, czy chce, aby dywan(y) został(y) odesłany(e) na jego koszt.

Należy pamiętać, że zgodnie z umową z UPS/DHL paczka nie może mieć długości przekraczającej 100 cm, a suma długości + 2x wysokość + 2x szerokość nie może być większa niż 300 cm. W przypadku zwrotu paczki ponadgabarytowej o wymiarach przekraczających długość 100 cm lub sumę 300 cm, klient będzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztów karnych.

Firmy w obrębie Unii Europejskiej (zamówienia zwolnione z VAT)

Wszystkie ceny na naszej stronie zawierają VAT. Firma zarejestrowana jako płatnik VAT w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej poza Niemcami posiadająca ważny numer VAT UE zostanie zwolniona z obowiązku płacenia VAT. Kwota VAT zostanie automatycznie odliczona po tym, jak zalogują się Państwo lub zarejestrują swoje konto i podadzą prawidłowy numer VAT UE. Realizujemy dostawy wyłącznie do zarejestrowanych siedzib firm.

Do sprawdzenia prawidłowości numeru VAT można skorzystać z następującego linku: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Warunki płatności

- Karta kredytowa 

Wszystkie płatności dokonywane kartami kredytowymi są przetwarzane przy współpracy z  VISA i MasterCard.

Dane są przesyłane przy zastosowaniu zaszyfrowanego linku i zabezpieczeń SSL. Carpet Avenue nie ma dostępu do danych Państwa karty lub konta i nie przechowuje takich informacji.

- Przelew bankowy

Klienci Carpet Avenue mogą wybrać opcję płatności przelewem bankowym. Wówczas po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo potwierdzenie mailowe zawierające numer zamówienia oraz dane naszego konta bankowego. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Wyślemy Państwa dywan(y) tuż po otrzymaniu pełnej kwoty zakupu.

Przelew powinien wpłynąć na nasze konto w ciągu 5 dni, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Gwarancja

Oferujemy gwarancję na wszystkie kupowane od nas produkty. Gwarancja obowiązuje przez 1 rok od daty dostawy Państwa dywanu. Gwarancja ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy dywan był używany w domu w sposób standardowy.  W przypadku, gdy zgłoszono reklamację i uznano, iż dywan był używany w sposób nieprawidłowy lub zbyt intensywny (plamy, chemikalia, uszkodzenia zewnętrzne, zwierzęta, nieodpowiednie użytkowanie), koszty naprawy ponosi klient. Nasz zespół ekspertów podda dywan kontroli i ustali przyczynę zaistniałych uszkodzeń. Klient ponosi wszelkie koszty transportu związane z serwisem i naprawami gwarancyjnymi.

Świadectwo autentyczności

W przypadku każdego ręcznie wiązanego dywanu wystawiamy świadectwo autentyczności opatrzone podpisem i dołączane do zamówienia. Zapewniamy, iż dostarczane dywany są ręcznie wiązane i zgodne z opisami znajdującymi się na naszej stronie internetowej.

Nieprawidłowości/uszkodzenia przy dostawie

Jeśli przy dostawie stwierdzą Państwo jakąś nieprawidłowość - otrzymanie niewłaściwego dywanu, uszkodzenie lub nieodpowiednią liczbę dywanów, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym działem obsługi klienta. Nieprawidłowości należy zgłosić w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia.

Jeśli przy dostawie na opakowaniu zewnętrznym są widoczne uszkodzenia, prosimy o jego nieotwieranie. Prosimy pozostawić opakowanie w stanie nienaruszonym, zrobić zdjęcia uszkodzenia i zgłosić je bezpośrednio do przewoźnika DHL/UPS. 

Dane osobowe

Podczas składania zamówienia lub rejestrowania się w charakterze klienta zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie określonych danych osobowych. Przechowywane przez nas dane są nam potrzebne do przetworzenia zamówienia i zapewnienia Państwu jak najwyższej jakości usług. 

Carpet Avenue nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim z wyjątkiem przewoźników i dostawców płatności. Zgodnie z niemiecką ustawą o przetwarzaniu danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania wyciągu Państwa danych, które przechowujemy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą Państwo zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie lub aktualizację posiadanych przez nas informacji. Jeśli chcą Państwo otrzymać wyciąg swoich danych, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Dane kontaktowe

Carpet Avenue GmbH, Bargkoppelweg 64, 22145 Hamburg, Niemcy.  Nr telefonu: +49 40 228 988 59,  E-mail: info@carpetavenue.com

Nasz numer VAT to: DE 327707896.

Proszę o kontakt Prawa autorskie zastrzeżone © 2024 Carpet Avenue GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.